11.07.2017Majorarea capitalului social al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L, cu suma de 22.000.000 leiVizualizare
27.07.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
28.09.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
31.10.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
28.12.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
08.02.2018Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al soc Alg Resid S3 S.R.L. pana la aprobarea bug de venituri si cheltuieli pt anul 2018Vizualizare
16.02.2018Privind aprob bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare
29.01.2018Aprobarea bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare
05.06.2018Bilant contabil pe anul 2018Vizualizare
23.03.2018Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiare 2018 al societatii Algorithm Residential S3Vizualizare
13.08.2018Bilant contabil pe semestrul 1 2018BILANT SEM 1 2018

Buget/Bilant

DataTitluVizualizare
31.01.2019Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anult 2019
28.03.2019Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 Aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere pe anul financiar 2019
16.04.2019Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019
16.04.2019Aprobarea bilantului contabilAprobarea bilantului contabil
29.05.2019Indreptarea erorii materiale de atribuire a ctr cresterea capacitatii de stationare si mobilitate auto in zona B-dul DecebalIndreptarea erorii materiale de atribuire a ctr cresterea capacitatii de stationare si mobilitate auto in zona B-dul Decebal
28.08.2019RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIALRECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIAL
31.10.2019Atribuire CTR Lucrari instalare delimitatoare metaliceAtribuire CTR Lucrari instalare delimitatoare metalice
31.10.2019RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIALRECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIAL
28.11.2019Aprobareea preturilor finale rezultate in urma analizei pentru obiectivul de investitiiAprobareea preturilor finale rezultate in urma analizei pentru obiectivul de investitii
19.12.2019ATRIBUIRE CTR FURNIZARE BULDO ALG RESIDENTIALATRIBUIRE CTR FURNIZARE BULDO ALG RESIDENTIAL
19.12.2019RECTIFICARE BUGETARA ALG RESIDENTIALRECTIFICARE BUGETARA ALG RESIDENTIAL
19.12.2019ATRIBUIRE CTR POD NICOLAE TECLUATRIBUIRE CTR POD NICOLAE TECLU
10.02.2020APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020
30.03.2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020
27.05.2020ATRIBUIRE CTR FURNIZARE CILINDRU VIBROCOMPACTOR SI FINISOR ASFALTATRIBUIRE CTR FURNIZARE CILINDRU VIBROCOMPACTOR SI FINISOR ASFALT
27.05.2020APROBAREA BILANTULUI CONTABIL, A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI, A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pe anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2020APROBAREA BILANTULUI CONTABIL, A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI, A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pe anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2020
27.05.2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020
27.05.2020APROBAREA ACTUALIZARII PRETULUI CONTRACTULUI NR. 8879/01.08.2017 APROBAREA ACTUALIZARII PRETULUI CONTRACTULUI NR. 8879/01.08.2017
23.06.2020ATRIBUIRE CTR ACCESABILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE B-DUL THEODOR PALLADY ATRIBUIRE CTR ACCESABILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE B-DUL THEODOR PALLADY
23.06.2020ATRIBUIRE CTR INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE ATRIBUIRE CTR INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE
SEPTEMBRIESALARIATI PERMANENTI
SEPTEMBRIEC.A.
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null