11.07.2017Majorarea capitalului social al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L, cu suma de 22.000.000 leiVizualizare
27.07.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
28.09.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
31.10.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
28.12.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
08.02.2018Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al soc Alg Resid S3 S.R.L. pana la aprobarea bug de venituri si cheltuieli pt anul 2018Vizualizare
16.02.2018Privind aprob bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare
29.01.2018Aprobarea bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare
05.06.2018Bilant contabil pe anul 2018Vizualizare
23.03.2018Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiare 2018 al societatii Algorithm Residential S3Vizualizare
13.08.2018Bilant contabil pe semestrul 1 2018BILANT SEM 1 2018

Buget/Bilant

DataTitluVizualizare
16.04.2019Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019
16.04.2019Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul financiar 2019Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul financiar 2019
SEPTEMBRIESALARIATI PERMANENTI
SEPTEMBRIEC.A.