Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca ( fosta nr. 196):

Se propune amplasarea sălii de sport pe latura de VEST a amplasamentului și a corpului de școală, pe locul în care se află în prezent o platformă betonată, destinată activităților sportive în aer liber.

Se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcții sportive, pentru comunitate.

În acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime Parter+ Mezanin ( etaj 1 parțial), care să aibă ca și funcții principale o sală de sport cu teren de sport multifuncțional interior.

 

Complexul sportiv propus a fi amplasat în incinta unității de învățământ Școala Gimnazială Nr. 196, va fi dotat cu un teren de sport acoperit cu o suprafață utilă de 623.10mp.